SMWK System Monitorowanie Wypadków Konsumenckich

Stara wersja SMWK, która była dostępna pod adresem https://smwk.gov.pl została wyłączona.

Nowa wersja SMWK jest dostępna po zestawieniu połączenie VPN.

W razie problemów z połączeniem prosimy o kontakt z Państwa lokalnym administratorem.


Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia